Usporiadanie turnaja pri príležitosti 65 rokov založenia klubu.

23.06.2021 17:03

Kontakt

Združenie športov Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová 157
08006 Prešov
0905 902 293 zdruzenie.sebastova@gmail.com